Certificatul medical este eliberat de PREMIER CLINIC, dupa efectuarea consultatiilor pe specialitati : medicina interna, chirurgie/ortopedie-traumatologie, neurologie, oftalmologie, ORL si psihiatrie, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii. Certificatul medical trebuie sa preceada cu cel mult 6 luni depunerea cererii tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005).

Avizul psihologic, eliberat decatre psihologul autorizat al PREMIER CLINIC, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu
cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005).

Cererea tip, model anexa nr.1 (H.G. 130/2005) se depune de catre cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa.

Programarile la PREMIER CLINIC pentru consultatiile pe specialitati si psihologice , in vederea eliberarii certificatului medical si a avizului psihologic, se efectueaza cu programare prealabila la numerele de telefon 0723 188 713 sau 021 232 94 00 in zilele de luni , miercuri si vineri intre orele 8,00-16,00 sau marti si joi intre orele 11,00-19,00 . Se pot efectua programari si prin e-mail office@premierclinic.ro cu conditia sa lasati si un numar de contact.