Scopul  activitatii serviciului de Medicina Muncii  este  predominant  preventiv, el evalueaza riscurile privind imbolnavirile profesionale si ofera angajatilor solutii pentru evitarea aparitiei bolilor profesionale sau a celor legate de profesie.

Conform  legislatiei in vigoare angajatorul trebuie  sa asigure angajatilor  supravegherea starii de sanatate prin servicii medicale de Medicina Muncii. Activitatea serviciului se realizeaza in conformitate  cu  reglementarile Ministerului  Sanatatii  si  Ministerului  Muncii  si Protectiei Sociale . In  cadrul  controlului de  medicina  muncii se realizeaza  un complex  de examinari medicale  clinice , biologice  si/sau  paraclinice conform normelor stipulate prin lege  pentru fiecare tip de profesie.

Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor se realizeaza prin:

 • Examen medical la angajare -structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea in munca.
 • Control medical periodic – stabileste aptitudinea in munca.
 • Examen medical de adaptare – stabileste  aptitudinea  in munca  a  persoanelor  angajate  in locuri de munca cu risc dovedit sau potential.
 • Examen medical la reluarea activitatii pentru persoanele ce intrerup activitatea mai mult de 30 de zile din motive medicale; stabileste aptitudinea in munca.
 • Reabilitarea, reorientarea si reinsertia profesionala in caz de accident de munca.
 • Colaborarea  permanenta cu medicul de  famile al  personalului angajat , informarea asupra starii  de  sanatate , conform  prevederilor  NGPM . Solicitarea  acestuia de  a  prelua  in monitorizare  afectiunile decelate. Solicitarea  acestuia  de  a  investiga  suplimentar  prin consulturi de specialitate si/sau investigatii paraclinice decontate prin sistemul asigurarilor de stat.
 • Monitorizarea  afectiunilor  angajatilor  prin  luarea in evidenta  a certificatelor de concediu medical si urmarirea evolutiei pacientilor
 • La  finalizarea  examinarilor legate  de  medicina  muncii , angajatul si  angajatorul  vor primi rezultatul evaluarii prin intermediul fisei de  aptitudine  in care se mentioneaza  aptitudinea  in munca conform profesiei/functiei.

CONSILIEREA  ANGAJATORULUI   PRIVIND  SECURITATEA SI  SANATATEA IN  MUNCA

Prin  departamentul  de   medicina  muncii , PREMIER  CLINIC  va  pune  la  dispozitie urmatoarele servicii:

 • Informarea periodica a angajatorului asupra starii de sanatate a personalului angajat.
 • Identificarea  si comunicarea riscului profesional catre  toti  factorii implicati in  procesul muncii.
 • Consilierea angajatorului privind masurile tehnico-organizatorice si medicale ce se impun.
 • Consilierea angajatorului privind  adaptarea muncii  la caracteristicile  psihofiziologice ale angajatului.